Ώρα

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
Συνεργάτες

Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρία ανέπτυξε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία της Αθήνας καθώς και μεμονωμένα γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

 

Παράλληλα η εταιρία έχει πολυετής συμβάσεις με τα καλυτέρα σχολειά – και ιδιωτικές σχόλες της Αθήνας καθώς και με εταιρίες –εργοστάσια της αττικής στα πλαίσια της μεταφοράς του προσωπικού στις καθημερινές του μετακινήσεις.

 

Τα τελευταία 12 χρόνια η συνεργασία μας με την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια μας βοήθησε ακόμη περισσότερο να επεκταθούμε σε μεταφορά προσωπικού.

 

Η συνεργασία μας αυτή παράλληλα με άλλες εταιρείες (Pandair, BP, RED BULL), τουριστικά γραφεία (Aristotle Travel, Key Tours, Hello travel) καθώς και οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες δείχνουν την αφοσίωση μας στο χώρο και την εμπιστοσύνη που εκπνέουμε στους συνεργάτες μας.

 

Επίσης, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε ότι πολλές πρεσβείες μας έχουν εμπιστευτεί για την μετακίνηση των υψηλών προσκεκλημένων τους.

 
bottom-logos-new

Newsletter

ονοματεπώνυμο:
email:

Σας αρέσει;


facebook